คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
สายใจ จันทวงษ์
ม.1
1
1
น้ำโสมพิทยาคม
3
5
04/01/2556 - 08:51:07
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
4
5
04/01/2556 - 08:49:12
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
4
5
04/01/2556 - 08:46:46
สายใจ จันทวงษ์
ม.5
7
25
น้ำโสมพิทยาคม
3
5
04/01/2556 - 08:43:48
ชลธิต นิ่มโอด^^:)
ป.4
2
20
ประชาวิทยา
4
5
02/01/2556 - 12:06:58
ฤทธิกร ชลศิริ
ม.3
2
42
ประชาวิทยา
4
5
02/01/2556 - 12:04:28
ภาวินี อินพล
ม.6
7
26
สุรนารีวิทยา
5
5
26/12/2555 - 16:44:16
ศณารส มดคันไฟ
ป.เอก
19
19
สตูวิยา
3
5
26/12/2555 - 12:10:08
กรรณิการ์ ตังเซ่ง
ม.2
4
16
สตูลวิทยา
3
5
26/12/2555 - 12:08:23
ด.ญ.ศิรภัสสสร พลายงค์
ม.3
3
25
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:52:20
นางสาว ชนกสุดา โคตรอาษา
ม.3
3
20
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:51:53
โสภณ บุญท้วม
ม.3
3
12
ท้ายหาด
4
5
13/12/2555 - 11:49:19
ภิชาติ ศรีพุ่ม
ม.3
3
10
ท้ายหาด
5
5
13/12/2555 - 11:45:12
นางสาว อรธิชา กลิ่นอบเชย
ม.3
3
26
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:40:07
นางสาว กาญจนาพร หลำวรรณะ
ม.3
3
19
ท้ายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:39:47
เด็กหญิง วาสิตา สร้อยสุวรรณ
ม.3
10
27
ประโคนชัยพิทยาคม
4
5
13/12/2555 - 11:36:48
ด.ช.พงศกร นวลจันทร์
ป.4
3
8
ทัายหาด
3
5
13/12/2555 - 11:35:37
นพรัตน์ ศรีสมสุข
ป.3
7
4
ป.ด.อ.
5
5
12/12/2555 - 13:54:17
วันชนะ หมีป่า
ม.2
7
15
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
3
5
12/12/2555 - 13:50:33
นาย เกรียงศักดิ์ อารักษ์
ม.3
2
15
ท้ายหาด
3
5
12/12/2555 - 09:30:10
พงษ์สิทธิ์ เสือพิทักษ์
ม.3
1
6
ท้ายหาด
4
5
03/12/2555 - 09:32:51
ด.ช. สมโชค อยู่ประเสริฐ
ม.3
1
11
ท้ายหาด
5
5
30/11/2555 - 11:06:18
นาย นัทธพงศ์ สุวนิชกุล
ม.3
1
4
ท้ายหาด
4
5
30/11/2555 - 11:04:51
ด.ญ. หทัยภัทร โรจวิรัตน์
ม.3
1
25
ท้ายหาด
3
5
30/11/2555 - 11:04:26
นาย พันธกานต๋์ ทินมณี
ม.3
1
7
ท้ายหาด
3
5
30/11/2555 - 11:00:40
ภานุวัฒน์ สุทธสินธุ์
ม.3
3
16
ท้ายหาด
3
5
29/11/2555 - 11:57:51
ปัญญา สาโรจน์
ม.3
3
7
ท้ายหาด
4
5
29/11/2555 - 11:54:03
ด.ช. ธนาภรณ์ กลิ่นขจร
ม.3
3
6
ท้ายหาด
5
5
29/11/2555 - 11:53:40
นาย ไพรัตน์ ล้อมพงษ์
ม.3
2
5
ท้ายหาด
4
5
28/11/2555 - 09:37:51
ด.ช.สาธิต แก้วมะเริง
ม.3
2
17
กนกศิลป์ พิทยาคม
4
5
20/11/2555 - 15:19:52
janejira thatan
ม.2
3
26
สันทรายวิทยาคม
3
5
13/11/2555 - 09:28:34
เจนณรงค์ เดชาสาร
ม.2
7
10
สันทรายวิทยาคม
5
5
03/11/2555 - 14:42:20
พุทรักษา แจ่มจันทร์
ม.3
1
1
ท้ายหาด
4
5
03/11/2555 - 10:39:16
น.ส กัญญาณัฐ สิทธิมาท
ม.6
2
3
ท้ายหาด
4
5
03/11/2555 - 10:38:40
ณัฐชา
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
03/11/2555 - 10:06:52
บุญเอก วงษ์ทอง
ม.1
1
1
ท้าดหาด
5
5
03/11/2555 - 09:58:29
ด.ช. เจนณรงค์ เดชาสาร
ป.3
7
10
สันทรายวิทยาคม
3
5
01/11/2555 - 09:04:58
ณรงค์ ดีจานเหนือ
ม.3
2
5
โพนสูงประชาสรรค์
3
5
26/10/2555 - 09:33:34
กรรณิการ์ คัก
ป.3
2
20
สันทรายวิทยาคม
3
5
24/10/2555 - 15:23:25
ด.ญ สุทธิลักษณ์ แซ่ลี
ม.2
2
24
สันทรายวิทยาคม
5
5
24/10/2555 - 15:22:53
กิตติภพ
ม.2
2
27
สันทรายวิทยาคม
4
5
24/10/2555 - 15:21:17
ด.ช.ส่งทิม คำมา
ม.2
2
15
สันทรายวิทยาคม
5
5
24/10/2555 - 15:20:15
ธีรพงษ์ จอกแสง
ม.2
2
25
สันทรายวิทยาคม
4
5
24/10/2555 - 15:15:47
เด็กหญิง ทิพวรรณ ธุงศรี
ม.2
2
13
สันทรายวิทยาคม
4
5
24/10/2555 - 15:15:07
นางสาวยวิษฐา เครือจันทร์
ม.5
5
16
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
5
5
08/10/2555 - 19:16:33
ด.ญ. ชลลดา นาโวงศ์
ป.3
20
20
ชุมชนประสานมิตร
3
5
01/10/2555 - 09:56:22
นางสาว พิมพ์นารา ลำมะนา
ม.6
6
1
ท้ายหาด
3
5
29/09/2555 - 10:44:14
จิรศักคิ์ เติมคิด
ม.6
1
1
ท้ายหาด
3
5
29/09/2555 - 10:41:37
อนุชา ขุมทรัพย์
ม.3
1
14
บ้านสะเดาใหญ่
3
5
28/09/2555 - 15:23:15
เด็กชายพีรพล ปิยรัตนาภรณ์
ม.1
1
1
D.R.E.P.
5
5
26/09/2555 - 17:04:53
[ หน้าก่อน = 6 ] กำลังแสดงหน้าที่ 7/16 [ หน้าถัดไป = 8 ]
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16