คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ด.ญ.อุมาพร ฉุยมานะ
ม.3
1
21
ทัพพระยาพิทยา
3
5
17/09/2557 - 09:01:51
สุกัญญา คตโคตร
ม.3
1
19
ทัพพระยาพิทยา
4
5
17/09/2557 - 09:01:19
พีรวุฒิ โสดาจันทร์
ม.3
4
14
ทัพพระยา
4
5
16/09/2557 - 09:21:21
palakon
ม.3
4
13
ทัพพระยา
4
5
16/09/2557 - 09:18:39
ปิยะมาศ พลแสง
ม.5
5
17
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
05/08/2557 - 23:10:20
ยมลพร คณะพิจารณ์
ป.6
1
4
บ้านไพรวัลย์น้อย
4
5
28/07/2557 - 10:54:32
ด.ญ.กรวิกา เชื้อนิจ
ม.3
3
2
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
4
5
28/07/2557 - 10:53:57
ด.ญ.กิตติมา ตรงใจ
ม.3
1
38
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
16/07/2557 - 10:56:13
นางสาวปรางทิพย์ นามเกตุ
ม.5
1
12
น้ำโสมพิทยาคม
5
5
30/06/2557 - 13:35:42
ด.ช.สุทธิพงศ์ พัดไธสง
ม.3
4
17
ปทุมเทพวิยาคาร
4
5
25/06/2557 - 20:37:02
เด็กหญิง กรรณิการ์ ทองนุ้ย
ม.2
4
20
ตะโหมด
5
5
13/06/2557 - 11:18:16
ด.ญ.สิริรัฐ แสงเขียว
ม.2
4
40
ตะโหมด
4
5
13/06/2557 - 11:16:00
ด.ญ.สุภัค หนูโหยบ
ม.2
4
42
ตะโหมด
5
5
13/06/2557 - 11:14:19
ด.ญ. สิริหทัย สาโมฬี
ม.2
4
41
ตะโหมด
5
5
13/06/2557 - 11:12:33
อรรถกร เอียดเรือง
ม.2
19
19
ตะโหมด
5
5
13/06/2557 - 11:01:56
ด.ช.เจษฎา จันทร์คลิ้งทอง
ม.2
4
3
ตะโหมด
5
5
13/06/2557 - 10:59:50
ด.ช. วีระชัย เหล็กหมาด
ม.2
4
15
ตะโหมด
5
5
13/06/2557 - 10:59:15
สมพร จันทร์บัณฑิตย์
ม.1
1
7
ท้ายหาด
3
5
03/02/2557 - 09:13:46
นายราชัน สีดา
ม.6
6
9
กันทรารมณ์
5
5
02/01/2557 - 09:03:57
น.ส.สุดารัตน์ พันธ์เลิศ
ม.6
3
32
กันทรารมณ์
4
5
16/12/2556 - 15:42:36
น.ส.จุฑามาศ จันทร์เชียร
ม.6
3
16
กันทรารมณ์
5
5
16/12/2556 - 15:34:19
กุลธิดา มันถะ
ม.2
1
27
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:42:43
ด.ญ.อัญชิตฐา ขำนุรักษ์
ม.2
1
22
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:39:58
เด็กหญิง จุฑาภรณ์ สุวรรณ
ม.2
1
26
กงหราพิชากร
5
5
12/12/2556 - 11:35:22
ธันวา คล้ายสมบัติ
ม.2
1
15
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:32:25
เด็กหญิง นารีรัตน์ เหล็มปาน
ม.2
1
23
กงหราพิชากร
5
5
12/12/2556 - 11:32:00
ด.ญ.ซอฟีหย๊ะ ตุงเหยต
ม.2
1
14
กงหราพิชากร
5
5
12/12/2556 - 11:31:23
ด.ช อยุทธ์ เส็นบัตร
ม.2
1
24
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:31:05
เด็กหญิง สุดารัตน์ ขุนเศษเกื้อ
ม.2
1
21
กงหราพิชากร
5
5
12/12/2556 - 11:30:28
ชนันรัตน์ หวัดแท่น
ม.2
1
13
กงหราพิชากร
5
5
12/12/2556 - 11:29:30
ศศิธร จันทร์พุ่ม
ม.2
1
20
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:27:42
เด็กหญิง สุดารัตน์ ขุนเศษเกื้อ
ม.2
1
21
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:27:42
ปาจรีย์ ทองขวิด
ม.2
1
17
กงหราพิชากร
5
5
12/12/2556 - 11:26:39
ชนันรัตน์ หวัดแท่น
ม.2
13
1
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:25:43
นุชานนท์ ชูชุม
ม.2
1
5
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:25:35
ด.ญ.วรรณี นวลอม
ป.3
1
19
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:25:24
ด.ญจุริญญา ราป้อม
ม.2
1
12
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:25:09
ด.ญ.ซอฟีหย๊ะ ตุงเหยต
ม.2
1
14
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:24:30
วรินทร คงรักษ์
ม.2
1
7
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:24:27
ด.ช.วัชรินทร์ ราป้อม
ป.3
1
8
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:23:42
เรวดี พู๋มนวน
ม.2
1
18
กงหราพิชากร
5
5
12/12/2556 - 11:23:29
บุาบา แสนคำคิด
ม.2
1
16
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:23:24
เกียรติศัดิ์ ศรียานเก็ม
ม.2
1
1
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:23:07
ด.ช.วรากร เกลี้ยงสงค์
ม.2
1
6
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:23:02
ด.ญ.จุริญญา ราป้อม
ม.2
1
12
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:22:53
ด.ญ.แคนาดา เศรษฐสุข
ม.2
1
10
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:22:13
ด.ช.อภิเดช เกลี้ยงสง
ม.2
1
9
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:21:56
ด.ช.ธนพล แซ่เฮง
ม.2
1
3
กงหราพิชากร
3
5
12/12/2556 - 11:21:28
ด.ญ.จารุพร ช่วยเทศ
ม.2
1
11
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:20:40
ด.ช.ณัฐพงษ์ วงทิศย์
ม.2
1
2
กงหราพิชากร
4
5
12/12/2556 - 11:20:13
[ หน้าก่อน = 3 ] กำลังแสดงหน้าที่ 4/16 [ หน้าถัดไป = 5 ]
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16