คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
อันดามัน ปิ่นภักดี
ม.2
1
21
กงหราพิชากร
3
5
20/09/2554 - 10:00:20
ด.ญ.ปณิตา หนูขาว
ม.2
1
17
กงหราพิชากร
3
5
20/09/2554 - 09:58:22
ภริพงษ์
ม.1
1
27
กงหราพิชากร
3
5
20/09/2554 - 09:49:47
ด.ช อนุชา ไหมหมาด
ม.2
1
9
กงหราพิชากร
3
5
20/09/2554 - 09:47:12
ด.ช.เอกราช แก้งเรือง
ม.2
1
11
กงหราพิชากร
4
5
20/09/2554 - 09:46:52
ด.ช ธวัชชัย เหมนะ
ม.2
1
3
กงหราพิชากร
3
5
20/09/2554 - 09:44:45
ปิยะณัฐ สุขแก้ว
ม.2
1
6
กงหราพิชากร
5
5
20/09/2554 - 09:42:26
ธรรมยุต รักบุญ
ม.2
1
23
กงหราพิชากร
4
5
20/09/2554 - 09:41:35
ด.ชอานันท์ มันแดง
ม.2
1
10
กรงหราพิชากร
3
5
20/09/2554 - 09:41:24
ด.ช.ธรรมยุต รักบุญ
ม.2
1
23
กงหราพิชากร
4
5
20/09/2554 - 09:34:58
กาลอง
ม.1
1
1
เทศบาล 7 นคร
4
5
14/09/2554 - 17:39:06
จิราวัฒน์
ม.5
3
10
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
12/09/2554 - 09:21:47
จิรายุทธ มากมูล
ม.3
5
2
ประจันตราษฎร์บำรูง
4
5
30/08/2554 - 09:43:04
นางสาวภัทรียา บุญทรงศรีพานิช
ม.1
1
1
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
4
5
27/08/2554 - 14:11:35
รวีนิภา พูลนิพัฒน์
ม.6
3
21
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
24/08/2554 - 14:40:37
ศิริภูมิ ไกรษรศรี
ม.6
3
17
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
24/08/2554 - 14:32:44
น.ส. พนัดดา ธรรมวิเศษ
ม.6
3
31
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
5
5
24/08/2554 - 14:27:54
นางสาวน้ำเพชร ไตรศิลป์วิศรุต
ม.6
1
11
วังไกลกังวล
5
5
21/08/2554 - 18:02:20
ด.ช. ไกรสิทธิ์ อ่อนตาผา
ม.3
2
5
บ้านท่าดินเเดง
4
5
11/08/2554 - 16:42:51
นส.ณัฐนรี ขอนทอง
ม.6
3
19
วังไกลกังวล
4
5
10/08/2554 - 13:22:14
ณัฐพล ดวงสาพล
ม.3
3
2
ชื่นชมพิทยาคาร
5
5
10/08/2554 - 09:30:12
อมรศิริรัตน์ ดาหลวงมาตร
ม.3
3
32
ชื่นชมพิทยาคาร
3
5
10/08/2554 - 09:15:13
อัษฎาภรณ์ ทัพภูธร
ม.3
3
34
ชื่นชมพิทยาคาร
4
5
10/08/2554 - 09:06:02
ปิฎฐะรัตน์ ผาบจันทร์สิงห์
ม.3
3
18
ชื่นชมพิทยาคาร
4
5
10/08/2554 - 09:03:48
พัชราภรณ์ วิเวศน์
ม.3
3
22
ชื่นชมพิทยาคาร
4
5
10/08/2554 - 09:03:34
รัตติญากร น้อยตรมูล
ม.3
3
25
ชื่นชมพิทยาคาร
4
5
10/08/2554 - 09:00:23
ศรัณญา ศรีจำปา
ม.3
3
33
ชื่นชมพิทยาคาร
4
5
10/08/2554 - 08:58:56
ด.ญ.ชนิกานต์ วิไลพร
ม.1
6
12
เทศบาล 6 นครเชียงราย
4
5
04/08/2554 - 08:38:52
ด.ช.ชินดนัย แซ่โต๋ว
ม.2
2
5
อนุบาลเชียงของ
4
5
04/08/2554 - 08:37:19
พรจิรา มูลอัต
ม.3
3
20
ชื่นชมพิทยาคาร
5
5
03/08/2554 - 10:23:31
รุ่งนภา มุงคุณ
ม.3
3
29
ชื่นชมพิทยาคาร
5
5
03/08/2554 - 10:22:44
สุจิตรา เนื่องมัจฉา
ม.3
3
29
ชื่นชมพิทยาคาร
5
5
03/08/2554 - 10:21:51
กันต์กนิษฐ์ สีน้อยขาว
ม.3
3
12
ชื่นชมพิทยาคาร
3
5
03/08/2554 - 10:21:50
อมรศิริรัตน์ ดาหลวงมาตร
ม.3
3
32
ชื่นชมพิทยาคาร
3
5
03/08/2554 - 10:03:46
นางสาว วิสสุตา สายเนตร
ม.3
3
27
ชื่นชมพิทยาคาร
3
5
03/08/2554 - 10:01:51
กนิษฐา สมนัด
ม.3
3
11
ชื่นชมพิทยาคาร
3
5
03/08/2554 - 10:00:45
นางสาว นภาพร แก้วคำแจ้ง
ม.3
3
14
ชื่นชมพิทยาคาร
5
5
03/08/2554 - 09:43:56
นายคเณศ เพิ่มพูลบุญ
ม.5
3
5
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
01/08/2554 - 09:40:09
ภัทรกานต์ pankaew
ม.1
4
37
streemandapitak chanthaburi
3
5
28/07/2554 - 18:27:27
ธนรัฐ
ม.6
1
1
วิชิต
4
5
28/07/2554 - 09:43:18
นางสาว มณนภา วันสุทะ
ม.3
2
36
ชื่นชมพิทยาคาร
5
5
27/07/2554 - 14:27:23
ภูวรินทร์ ช่วยเกิด
ม.3
2
9
ชื่นชมพิทยาคาร
3
5
27/07/2554 - 14:26:41
สุริยันต์ ไชยสิงหาญ
ม.3
2
18
ชื่นชมพิทยาคาร
5
5
27/07/2554 - 14:23:09
จรัววี
ม.1
1
1
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
27/07/2554 - 14:22:16
ธนพล อ้นนอก
ม.3
2
13
ชื่นชมพิทยาคาร
3
5
27/07/2554 - 14:19:40
น.ส.อัญธิกา หนองบัว
ม.5
1
34
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
27/07/2554 - 14:17:44
ด.ญ.ชนิสรา งานสถิล
ม.3
3
44
สรีเก็ต
4
5
26/07/2554 - 13:08:50
ด.ญ. ชนิสรา งานสถิล
ม.2
3
48
สตรีภูเก็ต
3
5
25/07/2554 - 20:48:08
สิทธา เจริญรัตน์
ม.4
8
30
ทวีธาภิเศก
3
5
20/07/2554 - 13:55:59
นฤเบศร์ สุขสงค์
ม.4
8
39
ทวีธภิเศก
5
5
20/07/2554 - 13:47:33
[ หน้าก่อน = 10 ] กำลังแสดงหน้าที่ 11/16 [ หน้าถัดไป = 12 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16