คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นางสาวธนภรณ์ คำนวน
ม.6
4
22
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
01/07/2554 - 09:18:18
นายปณชัยทองเฟื่อง
ม.6
4
10
ระยองวิทยาคมปากนำ
3
5
01/07/2554 - 09:13:11
นางสาวจตุพร นันทสูรย์
ม.6
4
21
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 09:12:47
ลิขิต วิไล
ม.6
4
51
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
01/07/2554 - 09:12:18
ไพบูลย์ ลิ้มสมุทรชัยกุล
ม.6
4
30
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 09:11:09
ฉัตราภรณ์ พิพัฒน์รัตนวนิช
ม.6
4
25
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
01/07/2554 - 09:10:30
วรากรณ์ สมนาเมือง
ม.6
4
17
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 09:09:25
วลีพร ประวงศ์
ม.6
4
19
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
01/07/2554 - 09:08:55
อิราวดี คุณวงค์
ม.6
4
20
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
3
5
01/07/2554 - 09:08:15
ธวัชชัย วงษ์ประเสริฐ
ป.5
4
6
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 09:07:38
อัศม์เดช ถาวรชีพ
ม.6
4
1
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
01/07/2554 - 09:03:33
นาย สุชุ่ย อ่าฮะ
ป.1
20
70
วัดน่ารักวนารามฯ
5
5
29/06/2554 - 15:10:51
น.ส.สุทธิกานต์ วงษ์จันทร์เพ็ญ
ม.5
1
28
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
29/06/2554 - 15:09:04
ศิริญาณี
ม.5
4
16
ดอนเมืองจาตรุจินดา
5
5
25/06/2554 - 15:59:57
jiranan
ม.5
2
36
อ.ม.จ.
5
5
23/06/2554 - 09:48:24
ธนรัตน์ อิมะไชย
ม.5
2
5
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
23/06/2554 - 09:45:35
บุ้งกี๋
ม.5
2
45
ด.ม.จ.
5
5
23/06/2554 - 09:45:18
ปภัสสร
ม.5
2
26
ดมจ.
5
5
23/06/2554 - 09:44:19
อัจริยา ภูน้ำเย็น
ป.6
6
40
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
22/06/2554 - 10:46:50
กฤตธวัช เปียดี (ต่อ)
ม.5
6
17
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
22/06/2554 - 10:44:57
มารุต เวชยางกูร
ม.5
5
3
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
21/06/2554 - 10:46:03
นางสาว อภิชญา รัตนมหาศิริกุล
ม.5
5
32
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
21/06/2554 - 10:43:30
นางสาวชัชธิดา ธนาสูรย์
ม.6
3
5
สุรนารีวิทยา
3
5
20/06/2554 - 11:31:46
สวย สดใส
ม.1
1
1
รักษ์สุขภาพ
5
5
20/06/2554 - 11:26:30
น.ส จันทิมา จับสันเทียะ
ม.6
3
44
สุรนารีวิทยา
4
5
20/06/2554 - 11:13:49
ถิรเจตน์ อุบลสุข
ม.5
3
2
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:05:05
น.ส.ธนวรรณ เดชะเทศ
ม.5
3
27
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:04:31
วราภรณ์ สุวรรณศรี
ม.5
3
35
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:03:49
น.ส พาณิกา ชำนิธุระการ
ม.5
3
22
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:03:30
จักรกฤช เล็บขาว
ม.5
3
16
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
20/06/2554 - 09:03:27
น.ส.พรวิภา ประสาทเขตการณ์
ม.5
3
21
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:03:21
นางสาวอิศราวสี หนูฤทธิ์
ม.5
3
32
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:03:09
นางสาวสุภัทรา แก้วบับพา
ม.5
3
49
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:02:59
น.ส. เมวิตา คนหาญ
ม.5
3
31
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:02:36
สุธิดา ศิริบูรณ์
ม.5
3
19
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:01:51
นางสาวสุวลี อุกอาจ
ม.5
3
44
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
20/06/2554 - 09:01:47
มยุรฉัตร จักเคลื่อน
ม.5
3
28
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 09:01:19
นางสาวสุภัทรา แก้วบับพา
ม.5
3
49
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
20/06/2554 - 09:01:04
พุฒิพงศ์ ศรีเมือง
ม.5
3
3
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 08:59:35
จิราวัฒน์ เบญจวาณิชย์กุล
ม.5
3
10
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
20/06/2554 - 08:59:21
เด็กชายน้ำเอก สนทะมิโน
-
1
4
หัวไทรบำรุงราษฎร์
4
5
03/03/2554 - 21:41:34
ด.ช. อัศวิน หลุมลึก
-
1
10
ชุมชนบัวบานสามัคคี
5
5
01/03/2554 - 13:39:05
ด.ช.ภูฤทธิ์ สอนลา
-
10
7
ศรีสงครามวิทยา
5
5
14/02/2554 - 22:28:44
เด็กชายภักดี สุขอนันต์
-
6
17
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
4
5
11/02/2554 - 10:11:26
ด.ญ.พงษ์ลัดดา
-
4
29
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
4
5
01/02/2554 - 09:25:04
น.ส.ธัญญลักษณ์ ต่วนชะเอม
-
1
8
ไพศาลีพิทยา
3
5
27/01/2554 - 11:22:50
นางสาวทัศนียา จันตะเภา
-
1
7
โร
4
5
27/01/2554 - 11:22:20
เมธัส มหาพิรุณ
-
12
10
ทวีธาภิเศก
4
5
24/12/2553 - 09:39:25
นพรัตน์ บัวจันทร์
-
1
6
วัดพรหมประสิทธิ์
5
5
13/11/2553 - 16:29:26
ร.ต.ท.ดนุสรณ์ อินทร
-
44
22
พ.พ.
5
5
10/11/2553 - 09:28:58
[ หน้าก่อน = 12 ] กำลังแสดงหน้าที่ 13/16 [ หน้าถัดไป = 14 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16