คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ด.ญ. อมรรัตน์ โชคบัณฑิต
-
3
37
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 13:46:49
ด.ญ. ไอลดา สีแดงดี
-
3
38
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 13:45:27
นาย วัชรินทร์ ณ ทองเเก้ว
-
6
13
ส.ธ 2
5
5
16/09/2553 - 12:07:33
นางสาวปวีร์ทิชา ธนภาคย์กุลศิริ
-
6
14
ส.ธ.2
5
5
16/09/2553 - 11:54:46
นาย ศิริพงศ์ เอี่ยวประดิษฐ์
-
6
9
ส.ธ.2
5
5
16/09/2553 - 11:50:34
นางสาวสุธิดา เมฆเคลื่อน
-
6
22
ส.ธ.2
4
5
16/09/2553 - 11:46:18
ศิษฐ์ธนันต์ มณีรัตน์
-
6
2
สุราษฎร์ธานี2
5
5
16/09/2553 - 11:44:38
นายอาทิตย์
-
3
12
คึมใหญ่วิทยา
3
5
16/09/2553 - 11:28:03
นาย พสธร อินทร์แก้ว
-
5
18
สุราษฎร์ธานี 2
5
5
16/09/2553 - 11:06:38
นายสุทธิรักษ์
-
5
17
ส.ธ.2
3
5
16/09/2553 - 11:06:14
นายนคร
-
5
21
สุราษฎร์ธานี 2
3
5
16/09/2553 - 11:06:07
นายธัชชัย
-
5
14
ส.ธ.2
4
5
16/09/2553 - 11:04:08
นวพันธ์ แก้วรัฐถา
-
5
1
ส.ธ.2
3
5
16/09/2553 - 10:55:17
รัตนเทพ พัฒนรักษ
-
5
6
ส.ธ.2
5
5
16/09/2553 - 10:54:32
นายอนุรักษ์ บัวปลั่ง
-
5
8
ส.ธ.2
5
5
16/09/2553 - 10:53:34
นายอิทธิพัทธ์ คีรีมา
-
5
9
ส.ธ.2
5
5
16/09/2553 - 10:52:30
นายธนนนท์ แก้วอำรัตน์
-
5
5
สุราษฎร์ธานี2
5
5
16/09/2553 - 10:52:12
นาย ณัฐวุมิ ไตรวิชชาวงศ์
-
5
12
ส.ธ.2
5
5
16/09/2553 - 10:52:02
นายพลวัต บุญสิทธิ์
-
5
22
สุราษฎร์ธานี2
5
5
16/09/2553 - 10:51:00
เบญจมาศ
-
2
39
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 10:03:48
ทัศวรรณ
-
2
30
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 10:02:24
มาวรี
-
2
31
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 10:01:34
ศราวุฒิ แคไทร ธีระศักดิ์ พรแสน
-
2
18
บ้านแท่นวิทยา
5
5
16/09/2553 - 09:51:13
ประวิทย์ พงษืสระพัง
-
0
23
บ้านแท่นวิทยา
5
5
15/09/2553 - 13:52:16
ทศพล
-
0
2
บ้านแท่นวิทยา
5
5
15/09/2553 - 13:51:19
มารุตพงษ์
-
0
24
บ้านแท่นวิทยา
5
5
15/09/2553 - 13:50:23
แคทลียา ประจันนวล
-
2
28
บ้านแท่นวิทยา
5
5
15/09/2553 - 13:36:28
นาย ณัตยา จิตอารีย์
-
3
8
สุราษฎร์ธานี ๒
3
5
14/09/2553 - 10:45:35
ด.ช.รณชัย บุปผา
-
1
10
คึมใหญ่วิทยา
3
5
13/09/2553 - 09:55:24
นายเกษมศักดิ์ ภูพาที
-
1
1
หนองกุงศรีวิทยาคาร
5
5
13/09/2553 - 09:50:49
นายพงศธร สายโยรักษ์
-
1
8
คึมใหญ่วิทยา
5
5
13/09/2553 - 09:44:24
นายจักรพันธ์
-
1
2
คึมใหญ่วิทยา
4
5
13/09/2553 - 09:35:38
ณัฐภูมิ กลิ่นหอม
-
4
6
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
12/09/2553 - 11:14:50
นาย ธนากร เพ็งหนู
-
6
17
รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์2
4
5
10/09/2553 - 18:16:12
วิชิต
-
3
22
หนองกุงศรีวิทยาคาร
3
5
10/09/2553 - 10:47:40
ด.ญ.นิสากร ชาญสูงเนิน
-
3
29
อนุบาลวังม่วง
4
5
09/09/2553 - 12:57:21
ด.ช.เขตนาวี ศรีพิรอด
-
15
1
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
5
5
30/08/2553 - 09:59:59
อั้ม
-
2
32
ดมจ
5
5
02/08/2553 - 11:01:35
ด.ญ.นภัสกร ม้วนทอง
-
9
24
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4
5
29/07/2553 - 14:21:26
ด.ช.วัชรากร ช่อทองดี
-
1
10
กำแพงวิทยา
5
5
29/07/2553 - 12:05:24
ด.ช.จิรเดช ณ พัทลุง
-
1
2
กำแพงวิทยา
4
5
29/07/2553 - 12:04:31
ด.ช.วัชรากร ช่อทองดี
-
1
10
กำแพงวิทยา
4
5
29/07/2553 - 12:01:39
ด.ช.วัชรากร ช่อทองดี
-
1
10
กำแพงวิทยา
4
5
29/07/2553 - 12:01:30
ด.ช.วัชรากร ช่อทองดี
-
1
10
กำแพงวิทยา
3
5
29/07/2553 - 11:59:22
นางสาว จุฬาลักษณ์
-
2
19
สตรีเศษฐบุตรบำเพ็ญ
5
5
27/07/2553 - 19:26:18
พิธามญช์
-
1
32
ชัยนาทพิทยาคม
5
5
26/07/2553 - 16:40:27
น.ส.ธนธรณ์ ลอยไสว
-
7
1
ราชวินิตบางเขน
4
5
21/07/2553 - 22:01:53
นางเพชรา ทรายขาว
-
1
1
พุนพินพิทยาคม
5
5
28/06/2553 - 21:25:57
นางเพชรา ทรายขาว
-
1
1
พุนพินพิทยาคม
5
5
28/06/2553 - 21:06:11
วรพล ปละวัง
-
9
5
เชียงคำวิทยาคม
4
5
23/06/2553 - 16:18:21
[ หน้าก่อน = 14 ] กำลังแสดงหน้าที่ 15/16 [ หน้าถัดไป = 16 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16