คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
รุจิกร กีรติวโรฬาร
-
42
10
ดอนเมืองจาตุรจินดา
5
5
17/06/2553 - 13:26:04
นาย ไนท์ เพชรเย็น
-
3
1
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
14/06/2553 - 13:56:03
น.ส.ศรีวิกา ชมภูพื้น
-
3
29
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
14/06/2553 - 13:41:12
พิชิต
-
6
9
ด.ม.จ
4
5
14/06/2553 - 09:52:45
นาย วงศกร พัดมา
-
6
1
ดอนเมืองจาตุรจินดา
3
5
14/06/2553 - 09:44:48
นาย วงศกร พัดมา
-
6
1
fvog,nv'0
3
5
14/06/2553 - 09:44:27
วันชัย นิ่มนวล
-
6
2
ดอนเมืองจารุจินดา
4
5
14/06/2553 - 09:42:43
วรรณวิสา เเก้วทิ้ง
-
1
14
ดอนเมืงตารุรจินดา
3
5
11/06/2553 - 10:41:35
วราภรณ์ ฆ้องวงษ์
-
1
33
ดอนเมืองจาตุรจินดา
4
5
11/06/2553 - 10:28:47
เพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
-
2
19
ชุมชนไร่สีสุก
3
5
17/03/2553 - 13:09:10
นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ
-
8
1
ร่องคำ
5
5
26/02/2553 - 08:58:05
[ หน้าก่อน = 15 ] กำลังแสดงหน้าที่ 16/16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16]