คะแนน การลบเหลี่ยมและการเจาะในแนวระนาบ กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
10
ทั้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:22:26
น.ส.วิยะดา ศรีนาวา
ม.6
2
14
ท้ายหาด
3
5
02/01/2562 - 13:22:19
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
2
12
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:21:50
นางสาวเตย รักดี
ม.6
2
15
ท้ายหาด
5
5
02/01/2562 - 13:21:42
ณัฐกิตติ์ ดอนไพรวัน
ม.2
1
4
นาสาร
3
5
04/07/2561 - 09:23:24
นายเพชรนาคราช คงมณี
ม.6
2
6
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:51:47
นาย ณัฐพล มีสมบูรณ์
ม.6
2
10
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:50:51
นาย นฤนาท จุ้ยรักษา
ม.6
2
3
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:50:39
นาย นัทฐวุฒ แสนสุดสวาท
ม.6
2
11
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:48:31
น.ส.ปวรวรรณ พรรณรักษ์
ม.6
2
13
ท้ายหาด
5
5
27/06/2561 - 11:48:04
น.ส.เขมิกา พร้อมมูล
ม.6
2
18
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:39:12
นาย วิภัทร ภิรมย์รักษ์
ม.6
2
4
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:37:59
ชูเกียรติ ใจสุข
ม.6
2
9
ท้ายหาด
3
5
27/06/2561 - 11:37:33
นาย อดิศักดิ์ เดชะบุญ
ม.6
2
7
ท้ายหาด
4
5
27/06/2561 - 11:37:28
ปรัชญา ผดุงชนม์
ป.1
1
6
โนนโชงโลง
5
5
21/05/2561 - 08:48:15
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 11:54:48
นางสาว ยุวรินทร์ คุ้มภัย
ม.5
2
12
ท้ายหาด
4
5
09/02/2560 - 09:03:29
นาวสาว แสนรัก พัวเจริญ
ม.5
2
15
ท้ายหาด
3
5
02/02/2560 - 09:22:28
นางสาว อรรถพร เครือเทศ
ม.5
2
16
ท้ายหาด
3
5
02/02/2560 - 09:19:09
อุดม เติ้ล
ป.เอก
19
70
ไรดีว๊ะะ
3
5
29/08/2559 - 09:34:06
ด.ช ชินพัฒน์ อุยานนทรักษ์
ม.2
6
1
สตูลวิทยา
3
5
29/08/2559 - 09:31:34
อิฟฟาฮาน สุขส.
ม.1
1
1
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:29:45
รัชกุล สิงหา
ม.2
6
12
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:26:42
รัชกุล สิงหา
ม.2
6
12
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:25:10
ดนุพล
ม.1
1
1
อัมพวันวิทยาลัย
4
5
22/09/2558 - 20:08:04
ภัครมัย ชัยวิเศษ
ม.3
1
12
ประโคนชัยพิทยาคม
3
5
16/09/2558 - 11:20:42
นพกร ขอมอบกลาง
ม.3
7
15
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
5
5
11/09/2558 - 14:31:30
SoGreatSchool
ม.1
1
1
SoGreatSchool
5
5
01/09/2558 - 14:45:23
นางสาว สุวนันท์ แน่นอุดร
ม.5
4
40
เขมราฐพิทยาคม
5
5
19/07/2558 - 15:44:02
ด.ช.ขวัญเมือง แบบนา
ม.2
2
2
บ้านค่าย
4
5
28/05/2558 - 10:01:14
ด.ช.พุฒิเมธ วงษ์มา
ม.2
2
9
บ้านค่าย
3
5
28/05/2558 - 09:54:25
ด.ช. กฤษณ์ดนัย ธงอาษา
ม.2
2
1
บ้านค่าย
3
5
28/05/2558 - 09:21:52
ด.ช.เจตพล ขจัดภัย
ม.2
2
3
บ้านค่าย
3
5
28/05/2558 - 09:14:59
ด.ช.ภูวดล บุญเสมอ
ม.2
2
10
บ้านค่าย
4
5
28/05/2558 - 09:06:21
วนิตชยา วงค์ไชยา
ม.2
1
1
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:53:01
ด.ช มงคล ชัย
ม.1
1
8
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:49:51
ด.ญ.ณัฐสุดา สีดา
ม.1
1
13
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:47:56
ด.ญ.ชนากานต์ วิสุทธิชัยโสภณ
ม.2
1
12
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:47:19
เด็กหญิงชนากานต์ เรืองภักดี
ม.2
1
11
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:46:41
ด.ช. พชร สกุลกลั่น
ม.1
1
1
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:45:56
ด.ช.ทัชฐพงศ์
ม.2
1
3
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:45:29
กมลวรรณ อุตมาน
ม.2
1
9
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:44:02
ด.ญ.นฤมล พรมศักดิ์
ม.2
1
14
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:42:26
ด.ช.ปิยพนธ์ บรรจงกิจ
ม.2
1
5
บ้านค่าย
4
5
27/05/2558 - 13:41:11
ก้องธาฎา บุญศรี
ม.2
1
2
บ้านค้าย
3
5
27/05/2558 - 13:39:40
ด.ญ.พนิดา จันทร
ม.2
1
24
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:38:27
ด.ญ.บุษบากร ชูไสว
ม.2
1
15
บ้านค่าย
4
5
27/05/2558 - 13:38:26
ธนวัฒน์ ธรรมสิทธิ์
ม.2
1
4
บ้านค่าย
3
5
27/05/2558 - 13:38:21
ด.ญ.สาธิมา ผ่องธีระพงศ์
ม.2
1
23
บ้านค่าย
4
5
27/05/2558 - 13:37:50
ด.ญ เบญจมาศ เมาไธสง
ม.2
1
16
บ้านค่าย
4
5
27/05/2558 - 13:36:23
[ หน้าก่อน = 1 ] กำลังแสดงหน้าที่ 2/16 [ หน้าถัดไป = 3 ]
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16