HOME

ย้อนกลับ

เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop

easy-learn.net

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี - สุภาษิตไทย...เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop
โปรแกรม Pro/Desktop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา ที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบ และสร้างงานสามมิติ โดยสามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในรูปแบบ 3 มิติเสมือนจริง

ความเป็นมาของโปรแกรม Pro/Desktop
ปลายปีงบประมาณ 2546 บริษัท PTC U.S.A. ได้ติดต่อมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบโปรแกรม Pro/Desktop พร้อมลิขสิทธิ์ใช้งานสำหรับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล (ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น) เป็นผู้รับฟังการนำเสนอศักยภาพของโปรแกรม จากนั้นคณะได้เข้าพบ พณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบโปรแกรมดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์
โปรแกรม Pro/Desktop มี 2 ระดับ คือ โปรแกรมที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา และ ระดับมหาวิทยาลัย ประเทศไทย ได้รับมอบโปรแกรม Pro/Desktop เพื่อใช้งานฟรี จำนวน 20 ชุด สำหรับระดับมัธยมศึกษา โดยอนุญาตให้นักเรียนไทยทุกคนสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในเชิงธุรกิจ