HOME

Computer

AboutMe

Login

easy-learn.net

God hates those who praise themselves. พระเจ้าทรงเกลียดชังคนที่ยกย่องตนเอง - สุภาษิตอังกฤษ...

กำลังใช้งาน 11 คน
เข้าชม 1,633,216 ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ 21/03/2549
คอมพิวเตอร์
ClickMeการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP
ClickMeการใช้โปรแกรม Flash
ClickMeการใช้ Desktop Author เบื้องต้น
ClickMeภาษา HTML เบื้องต้น
ClickMeการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
ClickMeกราฟิกพื้นฐาน
ClickMeการใช้โปรแกรม SWiSHmax เบื้องต้น
ClickMeการใช้โปรแกรม SWiSHmax 4
ClickMeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ClickMeสื่อการสอนออนไลน์ศึกษาด้วยตนเอง (Flash และ HTML5)
ClickMeภาษา C
ClickMeBlender 3D
ClickMeโปรแกรมเผยแพร่