คะแนน ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

So much to do ,so little done. งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น - สุภาษิตอังกฤษ...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
ด.ช พิเชษฐ์ บุรัมย์
ม.2
1
11
กุดจิกวิทยา
5
5
26/02/2561 - 10:46:25
พิเชษฐ์ บุรัมย์
ม.2
1
11
กุดจิกวิทยา
3
5
26/02/2561 - 10:39:21
นางสาว ธัญลักษณ์ ชัยยะธนวิบูลย์
ม.5
1
25
ท้ายหาด
5
5
11/02/2561 - 11:09:15
นางสาวอภิญญา ศรีโชติ
ม.5
1
29
ท้ายหาด
5
5
08/02/2561 - 19:59:57
ธวัชชัย พูลละม้าย
ม.3
1
1
ท้ายหาด
3
5
02/12/2560 - 09:23:01
ด.ช.ตะวัน คุ้มเ้เก้ว
ม.3
1
4
ท้ายหาด
5
5
28/08/2560 - 11:14:36
ด.ญ วราภรณ์ แซ่ซิ้ม
ม.3
1
15
ท้ายหาด
4
5
28/08/2560 - 11:12:50
ด.ช อนุพงศ์ ศรีนาค
ม.3
3
12
ท้ายหาด
5
5
20/07/2560 - 13:45:55
ด.ญ ปรียานุช มีศิริ
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:30:31
ด.ช. ศราวุฒิ คชรัตน์
ม.3
3
10
ท้ายหาด
4
5
20/07/2560 - 13:30:10
ด.ช.นครินทร์ ปานยศ
ม.3
3
7
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:29:26
ด.ช.ธเนศ รุ่งเรือง
ม.3
3
6
ท้ายหาด
5
5
20/07/2560 - 13:28:37
ด.ญ ปรียานุช มีศิริ
ม.3
3
18
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:27:50
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ปานอินทร์
ม.3
1
2
ท้ายหาด
4
5
20/07/2560 - 13:27:45
ด.ญ. กนกวรรณ บุญทิม
ม.3
3
16
ท้ายหาด
4
5
20/07/2560 - 13:27:24
ด.ญ.วิยุดา สุทธสินธุ์
ม.3
3
19
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:26:37
ด.ช. อนาวิน ชัยมงคล
ม.3
3
14
ท้ายหาด
4
5
20/07/2560 - 13:24:18
ด.ช.สุทธอิเกียรติ มณีเนรต
ม.3
3
11
ท้ายหาด
3
5
20/07/2560 - 13:23:24
ด.ช ณัฐวุฒิ รุนไพรัตน์
ม.3
3
5
ท้ายหาด
5
5
20/07/2560 - 13:23:16
นางสาวแสงภูไทย แวงภูธร
ม.4
2
14
หนองซนพิทยาคม
5
5
12/03/2560 - 08:56:42
ด.ช.กมล บุญมา
ม.2
1
1
ท้ายหาด
4
5
30/01/2560 - 11:48:21
วันวิสา อยู่กลัด
ป.3
1
23
ท้ายหาด
3
5
30/01/2560 - 11:41:36
ด.ช.กฤษดา สุนินทร
ม.2
2
1
ท้ายหาด
5
5
30/01/2560 - 10:51:40
น.ส.วิภารัตน์ พยนต์ศิริ
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 11:51:35
นางสาว กานดา ตันสกุล
ม.3
2
15
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 11:45:10
นางสาว โสนภา เสือเดช
ม.3
2
23
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 11:41:54
นส.ธันยา ทรัพย์ศุภวัฒน์
ม.3
3
19
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 10:08:36
น.ส ตรทิพย์ ประสพแสง
ม.3
3
17
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 10:06:15
นส.ธํนยา ทรัพย์ศุภวัฒน์
ม.3
3
19
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 10:02:40
น.ส ตรีทิพย์ ประสพแสง
ม.3
3
17
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 10:01:28
นางสาว อรถรพร เครือเทศ
ม.5
2
16
ท้ายหาด
5
5
26/01/2560 - 09:02:23
นางสาวกนกนิภา รอดนิกร
ม.5
2
13
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 09:01:50
นางสาวยุวรินทร์ คุ้มภัย
ม.5
2
12
ท้ายหาด
5
5
26/01/2560 - 09:01:16
นางสาววิชญาพร อัมภรัตน์
ม.6
13
14
กันทรารมณ์
5
5
08/01/2560 - 15:43:25
นางสาวจารุวัลย์ คันทะจันทร์
ม.6
13
9
กันทรารมณ์
5
5
08/01/2560 - 15:42:07
Tarayut
ม.1
1
1
แอบค่อน
4
5
27/09/2559 - 09:00:12
นาย ภูวดล ทองอยู่
ม.3
11
4
ท้ายหาด
3
5
24/09/2559 - 09:26:58
ภูวดล ทองอยู่
ม.3
11
4
สมุทรสาครวิทยาลัย
3
5
24/09/2559 - 09:18:28
nananan
ม.1
1
1
pckF
3
5
12/09/2559 - 14:51:24
ด.ญ.พัณณิตา ธรรมรัตน์
ม.2
6
34
สตูลวิทยา
3
5
05/09/2559 - 09:08:13
ด.ญ.ภาวิกา แก้วทองมา
ม.2
6
35
สตูลวิทยา
4
5
05/09/2559 - 09:07:48
ชินพัฒน์ อุยานนทรักษ์
ม.2
6
1
สตูลวิทยา
5
5
05/09/2559 - 09:07:46
ฮามีบ๊ะ,อนุจารี
ม.2
6
46
สตูลวิทยา
5
5
05/09/2559 - 09:05:46
ญาดาวดี มากมณี
ม.2
6
6
สตูลวิทยา
4
5
05/09/2559 - 09:04:35
เบนซ์
ม.2
6
25
สตูลวิทยา
4
5
05/09/2559 - 09:03:49
ชุติมณฑน์ ดิษร
ม.2
6
24
สตุลวิทยา
4
5
05/09/2559 - 09:03:01
อุดมไงจะใครหละ
ป.1
4
65
เรียนไม่จบ
3
5
29/08/2559 - 09:42:14
เด็กหญิง พัณณิตา ธรรมรัตน์
ม.2
6
34
สตูลวิทยา
3
5
29/08/2559 - 09:36:49
พลวัตร สุวรรรรัตณ์
ม.2
6
9
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:32:44
พลวัตร สุวรรณรัตนื
ม.2
9
6
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:31:27
กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59