คะแนน ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น กรองข้อมูล (คลิกที่นี่)

easy-learn.net

A tree is known by its fruit. ต้นไม้รู้จักโตได้ ด้วยลูกของมัน - สุภาษิตอังกฤษ...

ชื่อ สกุล
ระดับ
ห้อง
เลขที่
โรงเรียน
ได้คะแนน
คะแนนเต็ม
วัน เวลา
นางสาวแสงภูไทย แวงภูธร
ม.4
2
14
หนองซนพิทยาคม
5
5
12/03/2560 - 08:56:42
ด.ช.กมล บุญมา
ม.2
1
1
ท้ายหาด
4
5
30/01/2560 - 11:48:21
วันวิสา อยู่กลัด
ป.3
1
23
ท้ายหาด
3
5
30/01/2560 - 11:41:36
ด.ช.กฤษดา สุนินทร
ม.2
2
1
ท้ายหาด
5
5
30/01/2560 - 10:51:40
น.ส.วิภารัตน์ พยนต์ศิริ
ม.1
1
1
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 11:51:35
นางสาว กานดา ตันสกุล
ม.3
2
15
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 11:45:10
นางสาว โสนภา เสือเดช
ม.3
2
23
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 11:41:54
นส.ธันยา ทรัพย์ศุภวัฒน์
ม.3
3
19
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 10:08:36
น.ส ตรทิพย์ ประสพแสง
ม.3
3
17
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 10:06:15
นส.ธํนยา ทรัพย์ศุภวัฒน์
ม.3
3
19
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 10:02:40
น.ส ตรีทิพย์ ประสพแสง
ม.3
3
17
ท้ายหาด
3
5
26/01/2560 - 10:01:28
นางสาว อรถรพร เครือเทศ
ม.5
2
16
ท้ายหาด
5
5
26/01/2560 - 09:02:23
นางสาวกนกนิภา รอดนิกร
ม.5
2
13
ท้ายหาด
4
5
26/01/2560 - 09:01:50
นางสาวยุวรินทร์ คุ้มภัย
ม.5
2
12
ท้ายหาด
5
5
26/01/2560 - 09:01:16
นางสาววิชญาพร อัมภรัตน์
ม.6
13
14
กันทรารมณ์
5
5
08/01/2560 - 15:43:25
นางสาวจารุวัลย์ คันทะจันทร์
ม.6
13
9
กันทรารมณ์
5
5
08/01/2560 - 15:42:07
Tarayut
ม.1
1
1
แอบค่อน
4
5
27/09/2559 - 09:00:12
นาย ภูวดล ทองอยู่
ม.3
11
4
ท้ายหาด
3
5
24/09/2559 - 09:26:58
ภูวดล ทองอยู่
ม.3
11
4
สมุทรสาครวิทยาลัย
3
5
24/09/2559 - 09:18:28
nananan
ม.1
1
1
pckF
3
5
12/09/2559 - 14:51:24
ด.ญ.พัณณิตา ธรรมรัตน์
ม.2
6
34
สตูลวิทยา
3
5
05/09/2559 - 09:08:13
ด.ญ.ภาวิกา แก้วทองมา
ม.2
6
35
สตูลวิทยา
4
5
05/09/2559 - 09:07:48
ชินพัฒน์ อุยานนทรักษ์
ม.2
6
1
สตูลวิทยา
5
5
05/09/2559 - 09:07:46
ฮามีบ๊ะ,อนุจารี
ม.2
6
46
สตูลวิทยา
5
5
05/09/2559 - 09:05:46
ญาดาวดี มากมณี
ม.2
6
6
สตูลวิทยา
4
5
05/09/2559 - 09:04:35
เบนซ์
ม.2
6
25
สตูลวิทยา
4
5
05/09/2559 - 09:03:49
ชุติมณฑน์ ดิษร
ม.2
6
24
สตุลวิทยา
4
5
05/09/2559 - 09:03:01
อุดมไงจะใครหละ
ป.1
4
65
เรียนไม่จบ
3
5
29/08/2559 - 09:42:14
เด็กหญิง พัณณิตา ธรรมรัตน์
ม.2
6
34
สตูลวิทยา
3
5
29/08/2559 - 09:36:49
พลวัตร สุวรรรรัตณ์
ม.2
6
9
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:32:44
พลวัตร สุวรรณรัตนื
ม.2
9
6
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:31:27
อนัญญา
ม.2
6
42
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:30:16
ด.ญ.ภาวิกา แก้วทองมา
ม.2
6
35
สตูลวิทยา
3
5
29/08/2559 - 09:30:06
ภุกฤษณ์ หนูคูขุด
ม.2
6
10
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:30:01
ฮามีบ๊ะ,อนุจารี
ม.2
1
46
สตูลวิยา
4
5
29/08/2559 - 09:29:18
มาลม มาลา
ม.1
1
1
กรุเทพธนบุรียื
5
5
29/08/2559 - 09:29:07
เกษรณ์ หลงโซะ
ม.2
6
22
สตูลวิทยา
5
5
29/08/2559 - 09:27:54
รัชกุล กันยา
ม.2
6
12
satunwittaya
4
5
29/08/2559 - 09:26:35
ด.ญ.ศุทธินี ปราบสงคราม
ม.2
6
39
สตูลวิทยา
4
5
29/08/2559 - 09:24:44
weerawit chuket
ป.3
6
14
satunwittaya
4
5
29/08/2559 - 09:23:10
โชติกา สุวรรณกิจ
ม.2
6
25
สตูลวิทยา
4
5
29/08/2559 - 09:21:27
ชุติมณฑน์ ดิษร
ม.2
6
24
สตูลวิทยา
4
5
29/08/2559 - 09:21:24
ด.ญ.ญาดาววดี มากมณี
ม.2
6
26
สตูลวิทยา
3
5
29/08/2559 - 09:21:20
นางสาวกัญญาลักษณ์ วิบูลย์ธรรมปาละ
ป.5
1
32
พิมานพิทยาสรรค์
3
5
21/08/2559 - 11:10:59
อามีน
ม.1
3
3
ส.ศ.ว
5
5
01/03/2559 - 17:53:04
นางสาวอัจฉราภรณ์ รองสำลี
ม.6
7
22
กันทรารมณ์
4
5
18/02/2559 - 17:29:01
นางสาววราภรณ์ รักษ์คิด
ม.6
7
17
กันทรารมณ์
4
5
18/02/2559 - 17:28:24
นายธีระทัต แก้วกุล
ม.6
7
2
กันทรารมณ์
4
5
18/02/2559 - 17:05:22
นางสาวณัฐกานต์ สาภัยพร
ม.6
7
9
กันทรารมณ์
4
5
18/02/2559 - 17:04:34
นางสาวบุษกร ฟองลม
ม.6
7
13
กันทรารมณ์
4
5
18/02/2559 - 17:03:27
กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 [ หน้าถัดไป = 2 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59