แบบทดสอบ : การสร้างวัตถุโดยใช้หลักการหมุนรอบแกน

easy-learn.net

ไฟพิสูจน์ทอง ความอดทนพิสูจน์คน - สุภาษิตจีน...

ข้อที่ 1
วัตถุชนิดใดที่สามารถออกแบบโดยใช้หลักการการสร้างวัตถุหมุนรอบแกนได้
เรือ
เจดีย์  
ประเป๋า
กล่องสี่เหลี่ยม
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 2
หลักการในการสร้างวัตถุหมุนรอบแกน คือ ข้อใด
สร้างแกนเป็นเส้นตรง  
สร้างภาพให้มีเส้นโค้งน้อยที่สุด
กำหนดมุมการหมุนเป็น 360 องศา
สร้างภาพจุดหมุนเป็นเส้นโค้งก่อน
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 3
เครื่องมือชนิดใด ที่ทำหน้าที่สร้างวัตถุหมุนรอบแกน
Shell Solid
Select Face
Extrude Profile
Revolve Profile
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 4
ก่อนสร้างการหมุนรอบแกน ต้องเลือกคำสั่งใดเพื่อกำหนดเส้นแกนในการหมุน
Select Line  
Select Rotate
Select Center
Select Workplane
ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 5
หากต้องการออกแบบทรงกลม 1 ใน 4 ส่วน จะกำหนดมุมในการหมุนเท่าใด
   45
   90
135
180
ยังไม่ตอบ