แบบทดสอบ : ความรู้ทั่วไปและแถบเครื่องมือที่ใช้งานเบื้องต้น

easy-learn.net

คำสั่งบนแป้นพิมพ์ CTRL + SHIFT + D = Double Underline ขีดเส้นใต้ 2 เส้น...

ข้อที่ 1

หากต้องการวาดรูป 3 เหลี่ยมต้องใช้แถบเครื่องมือข้อใด
   หมายเลข 5
   หมายเลข 6
   หมายเลข 7
   หมายเลข 8
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 2

แถบเครื่องมือหมายเลข 1 หมายถึง การทำงานในข้อใด
   หมุนวัตถุ
   ประกอบชิ้นงาน
   สร้างเพลา
   สร้างงานออกแบบใหม่
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 3
โปรแกรม Pro/Desktop บริษัทใดเป็นผู้ผลิตและพัฒนา
   บริษัท PTC ประเทศไทย
   บริษัท PTC ประเทศญี่ปุ่น
   บริษัท PTC ประเทศอังกฤษ
   บริษัท PTC ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 4
เงื่อนไขในการใช้โปรแกรม Pro/Desktop สำหรับนักเรียนในประเทศไทยคือข้อใด
   ใช้ศึกษาได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
   ใช้ศึกษาการทำงานเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
   ใช้ศึกษาการทำงานของโปรแกรมโดยไม่มีข้อจำกัด
   ใช้ศึกษาและนำผลงานไปใช้ในการค้าได้โดยไม่มีข้อจำกัด
   ยังไม่ตอบ
ข้อที่ 5
ข้อใดเป็นจุดเด่นของโปรแกรม Pro/Desktop
   ใช้ออกแบบวัตถุรูปทรง 3 มิติ
   ใช้ออกแบบวัตถุรูปทรง 2 มิติ
   ใช้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
   ใช้ออกแบบเครื่องจักร
   ยังไม่ตอบ