HOME

ย้อนกลับ

เกี่ยวกับ Desktop Author

easy-learn.net

คำสั่งบนแป้นพิมพ์ CTRL + V = Paste วาง...


โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารดิจิตอล เอกสารที่ได้มีลักษณะคล้ายกับหนังสือ คือ มีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รูปภาพ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนต์ ไฟล์ Flash เพิ่มเสียงบรรยาย สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็ก ทำให้สามารถดาวโหลดผ่านเว็บ หรือ ส่งผ่านอีเมล์ และ สามารถเผยแพ่รผ่านระบบเครือข่าย (DigitalWebBook) โดยอาศัย DNL Reader (www.digitalwebbooks.com)


เว็บไซต์ www.desktopauthor.com คลิกที่นี่