HOME

easy-learn.net

ข่าวร้ายมักไปไกล ข่าวลือมักเหลวไหล - สุภาษิตจีน...


ที่
หัวข้อ

จำนวนครั้ง

1
การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP

794,379

2
การใช้โปรแกรม Flash

40,518

3
การใช้ Desktop Author เบื้องต้น

187,113

4
ภาษา HTML เบื้องต้น

129,371

5
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

66,091

6
กราฟิกพื้นฐาน

32,169

7
การใช้โปรแกรม SWiSHmax เบื้องต้น

17,579

8
การใช้โปรแกรม SWiSHmax 4

9,366

9
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

10,359

10
สื่อการสอนออนไลน์ศึกษาด้วยตนเอง (Flash และ HTML5)

18,778

11
ภาษา C

7,424

12
Blender 3D

6,691

13
โปรแกรมเผยแพร่

7,425